Historyczne Metody Wyznaczania Granic Ewidencyjnych Działek

Geodeta na granicy działek

Obecnie żyjemy w czasach nowoczesnych technologii, precyzyjnych pomiarów geodezyjnych i jasnych granic między działkami. Nie zawsze tak było. Przed rozpowszechnieniem się techniki cyfrowej zdecydowana większość pomiarów była niedokładna, nawet jeśli zostały one wykonane z należytą starannością.

Szczególnie w okresie powojennym precyzja granicy działek nie była na szczycie listy priorytetów. Poniżej przedstawiamy XX-wieczne metody pomiarów i ustalania granic oraz w jaki sposób może to negatywnie wpływać na Twoją działkę.

Proces wkreślania granic działki na mapę ewidencyjną w latach 50-70-tych XX wieku

 • wyznaczanie granic analogowymi metodami

  Wkreślenie punktów osnowy pomiarowej na mapę lokalną

  Kreślenie mapy rozpoczynało się od wkreślenia punktów osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) za pomocą kółek i podpisanych numerami punktów. Jedynie te punkty miały swoje współrzędne (w układzie lokalnym, w układzie arkusza mapy). Punkty graniczne nie miały współrzędnych i powstawały w wyniku przecięcia się linii granicznych i/lub pomiarowych. 

 • pal graniczny wbity w ziemię

  Pomiar taśmą między znakami osnowy pomiarowej

  Punkty osnowy pomiarowej stabilizowano w terenie słupkami granitowymi z krzyżem, betonowymi lub palami dębowymi w kopcach. Pod spodem był podcentr: butelka, cegła lub rurka drenarska (czasami niestety nic). Między tymi słupkami rozciągano taśmę 20/30/50-metrową w wielokrotnych powtórzeniach, a na tej taśmie odczytywano miary poszczególnych granic (miedz), które znajdowały się na danej „taśmie”. Czasami zdarzały się błędy „zgubionej” taśmy.

 • wyznaczanie granic analogowymi metodami 3

  Ograniczona precyzja narzędzi

  Linie i kółka na mapie wkreślano pisakiem kreślarskim o grubości 0.18mm (grubość średnia dla mapy w skali 1:5000). 

  0.18mm  na mapie w skali 1:5000, to w terenie 0.90m. 

  Miary ze szkiców odnoszące się do granic działek przenoszono na mapę za pomocą nanośnika i podziałki transwersalnej.

 • wyznaczanie granic analogowymi metodami 2

  Przenoszenie pomiarów nanośnikiem

  Ramiona nanośnika rozchylało się na odpowiednią szerokość mierząc ją na podziałce transwersalnej wykorzystując część dla skali 1:5000. Często minimalna odległość między ramionami była większa od minimalnej odległości odczytanej na podziałce, tj. 1m. Fizycznie w tej skali odpowiadało to długości 0.2mm.

 • Obliczanie powierzchni działek

  Powierzchnie działek powstawały w wyniku pomierzenia nanośnikiem i odczytaniem długości na podziałce transwersalnej i wykonaniu mnożenia generalizując do pola prostokąta lub trójkąta (nie równoległoboku) i wykonując obliczenia wg prostego wzoru.

 • Niska precyzja tej metody

  Każda powierzchnia zapisana z dokładnością do 1 ara to powierzchnia przybliżona. Dla działek o nieregularnym kształcie, o dużych powierzchniach takie różnice mogły osiągać nawet kilkanaście arów, a nawet kilkadziesiąt. 

 • To wszystko dla Polski

  Generalizacja była niezbędna i zgodna z ówczesnym prawem (lata 50-70-te). Chodziło o szybkie zewidencjonowanie działek i ich właścicieli po to, żeby obliczyć odpowiednie podatki – Polska po 2 Wojnie Światowej była zniszczona i potrzebowała pieniędzy na odbudowę. Ewidencja gruntów powstała wyłącznie do celów podatkowych. Do dnia dzisiejszego jest to jej kluczowy cel.

Co to znaczy dla Ciebie?

Niska precyzja pomiarów, szczególnie przy powierzchniach zapisanych z dokładnością do jednego ara może być źródłem różnych problemów:

Co gorsza, brak precyzyjnego określenia zasięgu prawa własności przenosi się na następne pokolenia lub następców prawnych. 

W odpowiedzi na te problemy powstało IntLimo.

Co możesz z tym zrobić?

Najlepszym rozwiązaniem jest ustalenie granic swoich działek. Misją IntLimo jest wykonanie tego szybko, niedrogo oraz z minimalnym nakładem Twojej pracy. Szanujemy Twój czas, dlatego przez nasz portal możesz zamówić geodetę bezpośrednio na swoją działkę. Po prostu:

Nie czekaj, ustal swoje granice teraz!

Wybierz intlimo i ciesz się spokojem pewności

Zaufało nam już ponad

0 +
Klientów

przy 

0 +
Działkach

Dołącz do nich i Ty!

Zamów słupki intlimo lub wyznacz granicę działek z pomocą naszego geodety. Zobacz, jakie to proste!